Thuisbegeleiding

Vertrouwde omgeving

Lukt die ene rekensom niet? Krijg je de tafeltjes niet in je hoofd? Hoe schrijf je ook alweer chocolade? Hoe zat het met de open en gesloten lettergreep? Wil je je goed voorbereiden op een citotoets? Begrijpend lezen een probleem? Vermoeden van dyslexie of dyscalculie? Aantonen hardnekkigheidscriterium? Dan kunnen wij je helpen.

De Thuisjuffrouw biedt persoonlijke begeleiding thuis bij jullie aan de keukentafel of bij jou op school. Jullie kind is thuis of op school in een veilige en vertrouwde omgeving en hoeft hierdoor minder te wennen. Pap of mam of de leerkracht is in de buurt en jullie hoeven er niet op uit. Op deze manier kunnen we vrijwel meteen aan de slag en voor ons is het reizen geen probleem. Wij werken altijd met een hulpvraag vanuit kind, ouders en school. Wij gaan aan de slag met concreet materiaal en materiaal van school. Wij werken niet met werkbladen. Wel volgen wij de meest gebruikte protocollen op de basisschool voor dyslexie en rekenproblemen.

U kunt uw kind aanmelden via deze website. Na uw aanmelding maken we eerst samen een afspraak voor een intakegesprek. Het intakegesprek vindt plaats met het kind erbij. Zo kunnen we met elkaar kennismaken. Ook leggen wij onze werkwijze uit. Aan de hand van het intakegesprek stellen wij een begeleidingsplan op. Dit sturen wij via de mail naar u toe, waarna we dit plan telefonisch afstemmen. Vervolgens geeft u uw akkoord voor het plan via de mail.

 

Tarief

Voor de thuisbegeleiding werken wij met een knipkaart. Op deze manier heeft u duidelijk zicht op de kosten. Een knipkaart voor een thuisbegeleiding bestaat uit drie begeleidingsmomenten van 45 minuten en aanvullend mondelinge afstemming met de ouders en een digitaal verslag. De eerste knipkaart bevat het intakegesprek en daarnaast twee begeleidingen.

Het tarief van een knipkaart thuis is € 195,-.

Het tarief van een knipkaart op school is € 99,-.

Het verschil in prijs ligt aan het aantal begeleidingsminuten. Op school zijn dit 30 minuten en thuis begeleiden we 45 minuten.

Hou rekening met reiskosten à 0,29 per km

Wel of geen huiswerkbegeleiding?

Als je aan ons vraagt; is het beter om je kind in het begin van het jaar aan te melden bij de huiswerkbegeleiding of het eerst zelf te laten proberen? Kunnen wij daar natuurlijk in alle eerlijkheid geen antwoord op geven. Wij zijn immers de commerciële partij in deze en de combinatie kind en commercieel belang is een lastige. We kunnen je wel wat vragen stellen zodat je aan de hand daarvan je eigen afweging kan maken.

De eerste vraag is: waarom wil jij huiswerkbegeleiding voor je kind. De redenen die we horen lopen uiteen;

 • Je wilt je kind graag een zetje geven om het begin prettig te laten verlopen, vol vertrouwen deze nieuwe start aangaan.

 • Je kind kan niet of moeilijk plannen.

 • Je verwacht dat je zoon of dochter vakken moeilijk gaat vinden aan de hand van wat hij of zij op de basisschool al heeft laten zien.

 • Je wilt je kind graag leren leren.

 • Jij en je kind vinden de overgang van de veilige basisschool naar het voortgezet onderwijs spannend en samen zoeken jullie wat steun bij deze overgang.

 • Volgens jou is je kind nog net niet toe aan de grote verantwoordelijkheid die het VO met zich meebrengt.

 • Je kind wil niet alleen thuis zijn.

Met uitzondering van de laatstgenoemde kunnen we helpen.

De tweede vraag zal zijn wat is de intrinsieke motivatie van je kind om naar huiswerkbegeleiding te willen:

 • Wil het graag meteen goed starten.

 • Goede cijfers halen?

 • Leren om te leren?

 • Inhoudelijke ondersteuning bij vakken?

 • Weten welk gedrag je moet aanscherpen om efficiënt huiswerk te maken?

 • Vakinhoudelijke ondersteuning?

 • Overzicht houden.

 • Je sterke kanten leren inzetten om je huiswerk te maken.

Waar we mee kunnen helpen, is bij de start van het schooljaar het plannen en wennen voor brugklassers. De focus van de zomervakantie tot de herfstvakantie gaat uit naar deze twee zaken. Na de herfstvakantie mag je verwachten dat er een soort van gewoontegedrag is ontstaan. Dat maakt het mogelijk om de volgende stap te nemen; focus op leren leren en het ontdekken van je leerstijl.

Daarnaast zal er steeds vakinhoudelijke ondersteuning worden geboden. De lesmethode van de school is hierbij het uitgangspunt. Voor de tweedejaars en ouder is vakinhoudelijke ondersteuning sowieso de leidraad. We pakken na de zomervakantie op waar je ervoor gebleven was. Moeten we een stuk basisgrammatica herhalen? Toch nog een stap maken om vakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde inzichtelijk te leren? We gaan er graag samen met jou en je ouders aanstaan.

Samen sterk is het credo van De Thuisjuffrouw; jij bent in eerste instantie verantwoordelijk voor je eigen schoolwerk en wij bieden de hulp die je nodig hebt, samen met je ouders en de school.

Voel je welkom bij onze huiswerkbegeleiding!