Schoolbegeleiding

Persoonlijke begeleiding

Lukt die ene rekensom niet? Krijg je de tafeltjes niet in je hoofd? Hoe schrijf je ook alweer chocolade? Hoe zat het met de open en gesloten lettergreep? Wil je je goed voorbereiden op een citotoets? Begrijpend lezen een probleem? Vermoeden van dyslexie of dyscalculie? Aantonen hardnekkigheidscriterium? Uw kind is niet de enige die het moeilijk vindt op school. Daar weten we alles van. De Thuisjuffrouw kan helpen met de dingen die moeilijk gaan. Soms is dat lezen, rekenen of spelling.  Maar ook samenwerken, sociale vaardigheden, een spreekbeurt houden of leren voor een toets horen daarbij.

De Thuisjuffrouw biedt persoonlijke begeleiding bij jou op school. Jullie kind is op school in een veilige en vertrouwde omgeving en hoeft hierdoor minder te wennen. De leerkracht is in de buurt en jullie hoeven er niet op uit. Op deze manier kunnen we vrijwel meteen aan de slag en voor ons is het reizen geen probleem. Wij werken altijd met een hulpvraag vanuit het kind, ouders en school.

Wij gaan aan de slag met concreet materiaal en materiaal van school. Wij werken niet met werkbladen. Wel volgen wij de meest gebruikte protocollen op de basisschool voor dyslexie en rekenproblemen.

U kunt uw kind aanmelden via deze website. Na uw aanmelding maken we eerst samen een afspraak voor een intakegesprek. Het intakegesprek vindt plaats met het kind erbij. Zo kunnen we met elkaar kennismaken. Ook leggen wij onze werkwijze uit. Aan de hand van het intakegesprek stellen wij een begeleidingsplan op. Dit sturen wij via de mail naar u toe, waarna we dit plan telefonisch afstemmen. Vervolgens geeft u uw akkoord voor het plan via de mail.

Tarief

Voor de thuisbegeleiding werken wij met een knipkaart. Op deze manier heeft u duidelijk zicht op de kosten. Een knipkaart voor een thuisbegeleiding bestaat uit drie begeleidingsmomenten van 45 minuten. De eerste knipkaart bevat het intakegesprek en daarnaast twee begeleidingen.

Het tarief van een knipkaart thuis is € 165,-.

Het tarief van een knipkaart op school is € 99,-.

Het verschil in prijs ligt aan het aantal begeleidingsminuten. Op school zijn dit 30 minuten en thuis begeleiden we 45 minuten.

De knipkaart is inclusief voorbereiding van de Thuisjuffrouw, uitwerking van de begeleiding in de vorm van een digitaal logboek/verslag per begeleiding, reiskosten en reistijd. Dit tarief geldt voor een straal van 15 km rondom Venlo. De thuis-/schoolbegeleidingen worden in onderling overleg ingezet. Het meest gangbaar is een wekelijkse thuisbegeleiding.

Ter aanvulling van de thuis-/schoolbegeleiding kunnen wij een telefonisch overleg met de school van uw kind inplannen. Bij een langdurig begeleidingstraject brengen wij een telefonisch overleg (max. 15 minuten) niet in rekening. Ieder face to face overleg op de school wordt in rekening gebracht als een thuis-/schoolbegeleiding zijnde 1 knip. Van het overleg krijgt u van ons een kort schriftelijk verslag.