Huiswerkbegeleiding

Heej!

Wil je samen aan de slag met je huiswerk?  Dan ben je bij ons op de goede plek. Onze missie is het toerusten van kinderen om het zelf te leren doen. Wat er voor jou nodig is om goed je schooltaken te doen, kan heel anders zijn dan voor een ander. Daarom bieden we begeleiding die bij je past door een professionele huiswerkbegeleider die bij jou past.

Wat heb jij nodig om het beste uit je huiswerk en je zelf op school te halen?

Onze visie is werken vanuit eenieders persoonlijke leer- en begeleidingsbehoefte.

We ondersteunen in eerste instantie op vakinhoud. We nemen je huiswerkvakken met je door en leggen uit en herhalen een deel van de stof als dat nodig is.  Daarnaast is leren plannen onderdeel van de begeleiding. Niet alleen tijdens de huiswerkbegeleiding maar ook op de dagen dat je niet bij ons bent en na de periode van huiswerkbegeleiding. Wat werkt voor jou? Op papier in een agenda, volgens een methode zoals 1-blik of toch liever digitaal plannen. We willen je leren leren. Wat werkt voor jou? In de basis is dit schrijven of typen, herhalen en toepassen. Maar hoe werkt dat in de praktijk voor jou? Dit doen we volgens onze eigen unieke aanpak op een gestructureerde  manier. Zodat je weet wat er van je verwacht wordt en je stappen vooruit kunt zetten.

Dat helpt.

Wat we niet doen is zorgen dat je zo snel mogelijk de hoogste cijfers haalt.

Die belofte kunnen we niet maken. Leren is immers een proces dat tijd nodig heeft en waar allerlei vaardigheden en kennisstructuren aan ten grondslag liggen.

Wat we wel doen is ons 100% voor jou inzetten.

We bieden we je:

 • vakinhoudelijke begeleiding door ervaren professionals
 • ondersteuning bij het leren van de vaardigheden die je nodig hebt ook voor de lange termijn
 • structuur
 • steun
 • een warme ontvangst na school in een huislijke setting.

Het doel is uiteindelijk dat je het zelf kunt.

Samen sterker

Het team van De Thuisjuffrouw heeft als belangrijkste missie: het kinderen zelf laten doen. Wij willen je leren om het huiswerk en leerwerk zelfstandig te gaan doen op termijn. Controleren en taken van je overnemen passen daarom niet bij onze manier van werken. Controleren creëert afhankelijkheid en dat kan nooit de bedoeling zijn. Samen aan de slag is wel een goede manier. Op die wijze kom jij tot inzicht hoe jij het op termijn zelf kan gaan doen.

Wil je leren leren, leren plannen, weten hoe je je huiswerk kunt aanpakken op een manier die past bij jouw leerstijl? Benieuwd hoe je kunt omgaan met stress in de proefwerkweek? Wil je je schoolwerk op orde houden? Hulp nodig bij dat lastige vak? Meld je dan aan bij de Thuisjuffrouw!

De Thuisjuffrouw biedt persoonlijke huiswerkbegeleiding op een centrale locatie in Venlo. Onze huiswerkbegeleiding biedt plaats aan alle niveaus en leerjaren, van de brugklas tot aan het examenjaar. Samen sterk is ons credo. De individuele leerling staat bij ons centraal. Om die reden werken wij met kleine groepen van min. 6 en max. 8 leerlingen zodat er vanuit de persoonlijke leerbehoefte van de leerling kan worden gewerkt.

Je krijgt limonade en een stuk fruit of koek, net als thuis. We willen graag weten hoe je dag was en na een momentje van onstpanning gaan we aan de slag. De huiswerkbegeleider kijkt samen met jou naar wat je moet doen en jij maakt, al dan niet met hulp, een planning voor die dag en de komende dagen en week. Dan ga je aan het werk en gedurende de middag komt de huiswerkbegeleider nog een aantal keren bij je zitten om te horen of je vragen hebt, of je planning wellicht bijgesteld moet worden, of je vakinhoudelijke vragen hebt of dat je al overhoord kan worden. Ook zullen we steeds vragen aan je stellen die moeten leiden tot zelfreflectie. Dit leidt tot zelfsturend gedrag.

Wij geloven in samenwerkend leren. Je werkt aan je eigen leervraag, maar je kunt, met goede afspraken, hiervoor ook samenwerken met de andere leerlingen. De huiswerkbegeleiding van de Thuisjuffrouw is gericht op zelfstandigheid. Het doel is dat je het zelf kan!

Wel of geen huiswerkbegeleiding?

Als je aan ons vraagt; is het beter om je kind in het begin van het jaar aan te melden bij de huiswerkbegeleiding of het eerst zelf te laten proberen? Kunnen wij daar natuurlijk in alle eerlijkheid geen antwoord op geven. Wij zijn immers de commerciële partij in deze en de combinatie kind en commercieel belang is een lastige. We kunnen je wel wat vragen stellen zodat je aan de hand daarvan je eigen afweging kan maken.

De eerste vraag is: waarom wil jij huiswerkbegeleiding voor je kind. De redenen die we horen lopen uiteen;

 • Je wilt je kind graag een zetje geven om het begin prettig te laten verlopen, vol vertrouwen deze nieuwe start aangaan.

 • Je kind kan niet of moeilijk plannen.

 • Je verwacht dat je zoon of dochter vakken moeilijk gaat vinden aan de hand van wat hij of zij op de basisschool al heeft laten zien.

 • Je wilt je kind graag leren leren.

 • Jij en je kind vinden de overgang van de veilige basisschool naar het voortgezet onderwijs spannend en samen zoeken jullie wat steun bij deze overgang.

 • Volgens jou is je kind nog net niet toe aan de grote verantwoordelijkheid die het VO met zich meebrengt.

 • Je kind wil niet alleen thuis zijn.

Met uitzondering van de laatstgenoemde kunnen we helpen.

De tweede vraag zal zijn wat is de intrinsieke motivatie van je kind om naar huiswerkbegeleiding te willen:

 • Wil het graag meteen goed starten.

 • Goede cijfers halen?

 • Leren om te leren?

 • Inhoudelijke ondersteuning bij vakken?

 • Weten welk gedrag je moet aanscherpen om efficiënt huiswerk te maken?

 • Vakinhoudelijke ondersteuning?

 • Overzicht houden.

 • Je sterke kanten leren inzetten om je huiswerk te maken.

Waar we mee kunnen helpen, is bij de start van het schooljaar het plannen en wennen voor brugklassers. De focus van de zomervakantie tot de herfstvakantie gaat uit naar deze twee zaken. Na de herfstvakantie mag je verwachten dat er een soort van gewoontegedrag is ontstaan. Dat maakt het mogelijk om de volgende stap te nemen; focus op leren leren en het ontdekken van je leerstijl.

Daarnaast zal er steeds vakinhoudelijke ondersteuning worden geboden. De lesmethode van de school is hierbij het uitgangspunt. Voor de tweedejaars en ouder is vakinhoudelijke ondersteuning sowieso de leidraad. We pakken na de zomervakantie op waar je ervoor gebleven was. Moeten we een stuk basisgrammatica herhalen? Toch nog een stap maken om vakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde inzichtelijk te leren? We gaan er graag samen met jou en je ouders aanstaan.

Samen sterk is het credo van De Thuisjuffrouw; jij bent in eerste instantie verantwoordelijk voor je eigen schoolwerk en wij bieden de hulp die je nodig hebt, samen met je ouders en de school.

Voel je welkom bij onze huiswerkbegeleiding!

Visie van De Thuisjuffrouw

 

Vakinhoudelijk

 • Huiswerk maken onder deskundige begeleiding
 • Inhoudelijke ondersteuning bij alle vakken
 • Indien nodig schakelen we externe hulp in: docenten van school, studenten of ervaringsdeskundigen

Didactisch

 • Structureren en plannen van het huiswerk
 • Overzicht krijgen en houden
 • Gebruik maken van je sterke en zwakke kanten
 • Je eigen leerstijl ontdekken
 • Aanreiken van strategieën
 • Belangrijkste is: het zelf leren doen.

Sociaal-emotioneel

 • Motiveren en verantwoordelijkheid nemen
 • Talenten ontdekken door inzicht te verkrijgen in je karakter
 • Eigenaarschap ontwikkelen
 • Reflecteren op het leergedrag
 • Wij vinden een goede band met onze leerlingen heel belangrijk. Dat is de basis voor het vertrouwen om met een kind te kunnen werken.
 • Welbevinden staat bij ons hoog in het vaandel. Als je lekker in je vel zit, kun je pas tot leren komen

Werkwijze

Bij de Thuisjuffrouw begint het traject van een half jaar huiswerkbegeleiding altijd met een intakegesprek met de leerling en de ouders. In zo’n intakegesprek kunnen we met elkaar kennismaken. Kun je je vragen stellen en je verwachtingen aangeven. Ook kunnen wij onze werkwijze uitleggen. Aan de hand van het intakegesprek bepalen we samen jouw persoonlijk leervraag en leerdoelen. Deze leggen we vast in een plan van aanpak. Wat wil je bij ons leren? Wat heb jij nodig om het zelf te kunnen gaan doen. Hierbij kun je denken aan inhoudelijke hulp bij bepaalde vakken, het leren plannen of leren met dyslexie. Ook voor hoogbegaafde kinderen kunnen we samen een leerdoel bepalen.

Met zo’n leervraag gaan wij vervolgens aan de slag tijdens de huiswerkbegeleiding. Je wordt hierin begeleid door een eerstegraads (of tweedegraads) docent, exellente student of orthopedagoog of een leerkracht met specifieke ervaring zoals dyslexie of hoogbegaafdheid.

Je ouders ontvangen een digitaal logboek waarin de vorderingen van de leerling worden bijgehouden door ons.

De huiswerkbegeleiding wordt aangegaan voor een vaste periode, zie algemene voorwaarden, Na deze periode plannen we een gesprek waarin we samen evalueren. We gaan hierbij altijd uit van jouw eigen leervraag en -behoeften. In overleg kan worden gekozen voor een tweede periode.​

Wat kun je van Huiswerkschool Venlo verwachten

 • Een intakegesprek met de huiswerkbegeleider.

 • Persoonlijke huiswerkbegeleiding afgestemd op jouw leervraag, voor een vaste periode met een vast maandbedrag.

 • Deskundige huiswerkbegeleiding door een ervaren team.

 • Een digitaal logboek voor jou en je ouders over jouw huiswerk.

 • Persoonlijk contact.

 • Een (telefonisch) gesprek met de huiswerkcoach ter afsluiting van de overeengekomen contractperiode.

Kosten en facturering
 
U ontvangt van ons maandelijks een factuur.
Facturering zal geschieden in zes gelijke maandelijkse bedragen per periode. In totaal twaalf facturen per schooljaar.

 

 • Contract A: 2-daagse variant in contractperiode 1 of -periode 2: 37 x €32,50 is €1202,50 gedeeld door zes maanden: €200,42 per maand over de maanden augustus / september / oktober / november / december / januari. Contractperiode 2: idem over de maanden februari / maart / april / mei / juni / juli.
 • Contract B: 3-daagse variant in contractperiode 1 of -periode 2: 56 x €32,50 is €1820,00 gedeeld door zes maanden is €303,33 Euro per maand over de maanden augustus / september / oktober / november / december / januari. Contractperiode 2: idem over de maanden februari / maart / april / mei / juni / juli.
 • Contract C: 4-daagse variant in contractperiode 1 of -periode 2: 75 x €32,50 is €2437,50 gedeeld door zes maanden is €406,25 per maand over de maanden augustus / september / oktober / november / december / januari. Contractperiode 2: idem over de maanden februari / maart / april / mei / juni / juli.